Thành Công Group

Tin tức & sự kiện

BẢN TIN TCM THÁNG TƯ 2021

Ngày 13/04/2021

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 03/2021

Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 3 năm 2020 của Công ty CP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công ghi nhận doanh thu đạt 14.772.083 (USD), tăng trưởng 23,8 % so với cùng kỳ năm 2020. Xét về Lợi nhuận ròng, tháng 3/2020, Công ty đạt được 889.517 USD, tăng trưởng hơn 54% so với tháng 3/2020.

Qúy 1/2020, Công ty đạt mức doanh thu 39.823.752 (USD), tăng trưởng 19,8% so với quý 1 năm 2020. Đồng thời, Công ty ghi nhận mức lợi nhuận ròng ấn tượng đạt 2.609.815 (USD), tăng gần 87% so với quý 1 năm 2020.

Những hoạt động khác

Trong tháng 3 năm 2021, Công ty đã tổ chức thành công buổi gặp gỡ với các chuyên viên phân tích và nhà đầu tư vào ngày 26/03/2021 tại Khách sạn Park Royal với chủ đề “TCM – Tăng trưởng bên vững”. Tại đây, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã có những chia sẻ về tình hình hoạt động kinh doanh, cùng những cơ hôi và thách thức mở ra cho Công ty trước những biến động từ môi trường kinh tế – chính trị trên Thế giới và các Quốc gia cạnh tranh. Ngoài ra, Công ty cũng thể hiện cam kết phát triển bền vững với những nỗ lực hạn chế tác động đến môi trường và tích cực tham gia các hoạt động đóng góp cho xã hội.

Ngày 06/04/2021, Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã diễn ra thành công tốt đẹp với việc thông qua các tờ trình với tỷ lệ biểu quyết 100%, thể hiện sự thống nhất và đồng thuận của Cổ đông với phương hướng phát triển của Ban lãnh đạo đề ra. Trong đó, Đại hội đồng Cổ đông thông qua chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh 2021 bao gồm doanh thu thuần hơn 4.218 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm 2020 và kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng 5% so với thực hiện năm 2020, lên trên 290 tỷ đồng. Đồng thời, tại Đại hội, HĐQT chính thức trình thông qua HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với 9 thành viên. Bên cạnh 3 thành viên cũ là ông Lee Eun Hong, ông Trần Như Tùng, bà Nguyễn Minh Hảo, cổ đông lớn E-land Asia Holdings Pte (nắm giữ 43% vốn tại TCM) đề cử thêm 2 thành viên mới là ông Kim Il Kyu, ông Jung Sung Kwan; Đại hội cũng đã thống nhất bầu cử ông Nguyễn Văn Nghĩa (sở hữu hơn 12% vốn tự ứng cử) và 3 thành viên HĐQT độc lập được đề cử bởi HĐQT đương nhiệm là ông Park Heung Su, ông Kim Jong Gak và ông Đinh Tấn Tưởng.