Thành Công Group

Hội đồng quản trị

ÔNG TRẦN NHƯ TÙNG
ÔNG TRẦN NHƯ TÙNG
Chủ tịch HĐQT

Trình độ văn hóa

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Cử nhân CNTT

Quá trình làm việc

11/2019 – Nay:Phó Tổng Giám Đốc
6/2018 – 10/2019:Giám đốc Bất động sản – Đầu tư
9/2014 – 5/2018:Giám đốc Đầu tư và Quan hệ cổ đông
2012 – 8/2014:Trưởng phòng Đầu tư và Quan hệ cổ đông
2010 – 2012:Trưởng phòng chiến lược TC
2008 – 2009:Trưởng phòng CNTT TC
ÔNG PARK HEUNG SU
ÔNG PARK HEUNG SU
Phó chủ Tịch HĐQT
ÔNG LEE EUN HONG
ÔNG LEE EUN HONG
Thành Viên HĐQT

Trình độ văn hóa

Kỹ sư điện – Cử nhân quản lý doanh nghiệp

Quá trình làm việc

3/2018 – Nay:Thành viên HĐQT,
Tổng Giám Đốc TC
12/2017 – 3/2018:Thành viên HĐQT,
Phó Tổng Giám Đốc TC
4/2015 – Nay:Thành viên HĐQT TC
2009 – 3/2015:Thành viên HĐQT,
Tổng Giám Đốc TC
2006 – 2009:Giám đốc chiến lược – Tập đoàn E-Land (Korea)
1996 – 2005:Công ty E-Land Srilanka
1993 – 1995:Công ty E-Land Việt Nam
1990 – 1993:Tập đoàn E- Land (E-Land World)
BÀ NGUYỄN MINH HẢO
BÀ NGUYỄN MINH HẢO
Thành Viên HĐQT

Trình độ văn hóa

Thạc sỹ Tài chính – Cử nhân ĐH Tài chính

Quá trình làm việc

9/2014 – Nay:Thành viên HĐQT- TC
Kế toán trưởng TC, Giám đốc tài chính kế toán TC
2010 – 8/2014:Thành viên HĐQT- TC
Kế toán trưởng TC
2009 – 2010:Trưởng phòng Đầu tư phát triển TC
1995 – 2009:Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn
ÔNG KIM Il KYU
ÔNG KIM Il KYU
Thành viên HĐQT

Trình độ văn hóa

Cử nhân quản trị kinh doanh

Quá trình làm việc

4/2015 – 3/2018:Tổng Giám Đốc
2012 – 3/2015:Phó Tổng Giám Đốc
2011 – 2012:Giám đốc Kiểm toán nội bộ – công ty Thành Công
2007 – 3/2011:Giám đốc điều hành – công ty AMORE COUTURE, INC. LA, Hoa Kỳ
2005 – 2006:Giám đốc tài chính – công ty DAESUNG AMERICA,INC. Hoa Kỳ
1998 – 2005:Tổng giám đốc điều hành/ giám đốc tài chính – công ty E.land Vietnam
1994 – 2008:Trưởng phòng kế toán – công ty E.land Korea, Hàn Quốc
ÔNG KIM JONG GAK
ÔNG KIM JONG GAK
Thành viên độc lập HĐQT

Trình độ văn hóa

Cử nhân Luật

Quá trình làm việc

3/2018 – Nay:Thành viên HĐQT,
Tổng Giám Đốc TC
12/2017 – 3/2018:Thành viên HĐQT,
Phó Tổng Giám Đốc TC
4/2015 – Nay:Thành viên HĐQT TC
2009 – 3/2015:Thành viên HĐQT,
Tổng Giám Đốc TC
2006 – 2009:Giám đốc chiến lược – Tập đoàn E-Land (Korea)
1996 – 2005:Công ty E-Land Srilanka
1993 – 1995:Công ty E-Land Việt Nam
1990 – 1993:Tập đoàn E- Land (E-Land World)
ÔNG ĐINH TẤN TƯỞNG
ÔNG ĐINH TẤN TƯỞNG
Thành Viên Độc Lập HĐQT

Trình độ văn hóa

Thạc sỹ kinh tế

Quá trình làm việc

2010 – 2016:Giám đốc Điều hành Tập Đoàn Dệt May Việt Nam
ÔNG NGUYỄN VĂN NGHĨA
ÔNG NGUYỄN VĂN NGHĨA
Thành viên HĐQT

Trình độ văn hóa

Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Quá trình làm việc

12/2015 – Nay:Ủy viên thường vụ Hiệp hội Dệt May Thêu Đan tp Hồ Chí Minh
11/2015 – Nay:Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội dệt may Việt nam
2011 – Nay:Chủ tịch HĐQT TC
1999 – 2010:Giám đốc Ban Kinh doanh TC
1992 – 1999:Giám đốc Xí nghiệp nhuộm CT Dệt Thành Công
1991 – 1992:Quản đốc Xí nghiệp nhuộm CT Dệt Thành Công
1989 – 1991:Phó phòng kỹ thuật CT Dệt Thành Công
1980 – 1989:Nhân viên kỹ thuật CT Dệt Thành Công
BÀ HUỲNH THỊ THU SA
BÀ HUỲNH THỊ THU SA
Thư ký HĐQT

Trình độ văn hóa

Cử nhân Luật, Luật sư

Quá trình làm việc

2009 – Nay:Thư ký HĐQT
2011 – Nay:Trưởng phòng Pháp chế
2008 – 2011:Trưởng phòng Hành chính