Thành Công Group

Liên hệ

SALE A

Ông Cho Jaecheon – Giám Đốc Kinh Doanh Sale A

(84.8) 3815.3962
Ext: 444
Điện thoại
0909 536 995
Email
Cho_jaecheon@thanhcong.com.vn

SALE B

Ông Lee Dae Hoon – Giám Đốc Kinh Doanh Sale B

(84.8) 3815.3962
Ext:
Điện thoại
0902 388 990
Email
leedh@thanhcong.com.vn

SALES C

Bà. Park Shin Young – Giám Đốc Kinh Doanh Sale C

(84.8) 3815.3962
Ext:
Điện thoại
0902 687 029
Email
erika_park72@thanhcong.com.vn

SALES D

Ông. Kim Chang Hyun – GĐ Kinh Doanh Sale D

(84.8) 3815.3962
Ext:
Điện thoại
0902 217 682
Email
kimch@thanhcong.com.vn

KINH DOANH NỘI ĐỊA

Bà. Dương Thị Hồng Cúc – Trợ Lý Giám Đốc KDNĐ

(84.8) 3815.3962
Ext. 277
Điện thoại
0937 865 009
Email
cucdth@thanhcong.com.vn

KINH DOANH VẢI – SỢI

Ông Ngo Van Trinh – Giám Đốc Kinh Doanh Vải – Sợi

(84.8) 3815.3962
Ext:
Điện thoại
0906 955 933
Email
trinhnv@thanhcong.com.vn

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Ông. Heo Seung Jai – Giám Đốc Chiến Lược Đầu Tư

(84.8) 3815.3962
Ext.
Điện thoại
0902 385 759
Email
heosj@thanhcong.com.vn

Trụ Sở Chính !

(84.8) 3815.3962
3815.3968
(84.8) 3815.4008
3815.2757
tcm@thanhcong.com.vn
info@thanhcong.com.vn
36 Tây Thạnh, Q. Tân Phú,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam