Thành Công Group

Liên hệ

Tuyển dụng – Phòng nhân sự

Email
recruitmenthr@thanhcong.com.vn
Ms. Kim Ngân
nganptk@thanhcong.com.vn
Ms. Ngọc Trinh
trinhvtn@thanhcong.com.vn
36 Tây Thạnh, Q. Tân Phú,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(84.8) 3815.3962
Ext: 228/ 465