Thành Công Group

Ủy ban kiểm toán

 

ÔNG MR KIM Il KYU
ÔNG MR KIM Il KYU
Trưởng Ủy Ban

Trình độ văn hóa

Cử nhân quản trị kinh doanh

Quá trình làm việc

4/2015 – 3/2018:Tổng Giám Đốc
2012 – 3/2015:Phó Tổng Giám Đốc
2011 – 2012:Giám đốc Kiểm toán nội bộ – công ty Thành Công
2007 – 3/2011:Giám đốc điều hành – công ty AMORE COUTURE, INC. LA, Hoa Kỳ
2005 – 2006:Giám đốc tài chính – công ty DAESUNG AMERICA,INC. Hoa Kỳ
1998 – 2005:Tổng giám đốc điều hành/ giám đốc tài chính – công ty E.land Vietnam
1994 – 2008:Trưởng phòng kế toán – công ty E.land Korea, Hàn Quốc
BÀ PHAN THỊ HUỆ
BÀ PHAN THỊ HUỆ
Thành Viên

Trình độ văn hóa

Kỹ sư hóa kỹ thuật – Cử nhân QTKD

Quá trình làm việc

12/2015 – Nay:Ủy viên thường vụ Hiệp hội Dệt May Thêu Đan tp Hồ Chí Minh
11/2015 – Nay:Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội dệt may Việt nam
2011 – Nay:Chủ tịch HĐQT TC
1999 – 2010:Giám đốc Ban Kinh doanh TC
1992 – 1999:Giám đốc Xí nghiệp nhuộm CT Dệt Thành Công
1991 – 1992:Quản đốc Xí nghiệp nhuộm CT Dệt Thành Công
1989 – 1991:Phó phòng kỹ thuật CT Dệt Thành Công
1980 – 1989:Nhân viên kỹ thuật CT Dệt Thành Công